Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Waarom is jouw support nodig?


Het leven in Oegandese gevangenissen is moeilijk door de overbezetting, slechte leefomstandigheden en lange voorarrest tijden als gevolg van een ineffectief rechtssysteem.

1 (Small)


Rehabilitatie en voorbereiding voor terugkeer in de maatschappij hebben vaak een lage prioriteit door gebrek aan middelen, te weinig staf, overbezetting en de publieke opinie dat gevangenissen dienen als plaatsen van detentie, bestraffing en preventie van criminaliteit in plaats van rehabilitatie.

Dit draagt bij aan hoge recidivecijfers en financiële en maatschappelijke kosten, die daar vaak uit voortkomen. Na vrijlating worden veel ex-gevangenen sociaal en economisch buitengesloten.

3 (Small)

4 (Small)


Met weinig of geen vooruitzichten op een baan, lopen ex-gevangenen het risico om in een vicieuze cirkel van armoede, recidive en opsluiting terecht te komen. Het vinden van een baan is daarom van cruciaal belang voor de succesvolle re-integratie van ex-gevangenen.

2 (Small)


Jouw steun brengt vaardigheden, betere leefomstandigheden en hoop aan gevangenen in Oeganda.

Ugandan (Small)

6 (Small)


Gemiddeld 500 gevangenen per jaar nemen deel aan onze projecten in 15 gevangenissen in Oeganda. Het merendeel van de mensen die worden gesteund door POP zijn jongeren (meer dan 70 procent is onder de 30 jaar oud).

7 (Small)

Van onze project deelnemers die tot nu toe zijn vrijgelaten, hebben velen een baan kunnen vinden of hebben inkomen genererende activiteiten kunnen opzetten.

8 (Small)

Lees meer over onze missie en visie