Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Product of Prison (POP) is een non-profit organisatie die gevangenen in Oeganda een toekomst geeft.


 Missie en visie

POP heeft als doel een bijdrage te leveren aan succesvolle rehabilitatie en re-integratie van gevangenen in Oeganda door hen te trainen in beroepsvaardigheden en door het bieden van artistieke en sociale activiteiten.

In POP’s visie is een gevangenis een plek waar de mensenrechten van gevangenen worden gerespecteerd, waar gevangenen worden behandeld op een humane wijze en waar de tijd in detentie wordt gebruikt om gevangenen voor te bereiden op het leven buiten de gevangenis.


 Professionele vaardigheden en werkervaring

Door het opdoen van professionele vaardigheden, kennis, ervaring en inkomsten tijdens hun gevangenisperiode zijn gevangenen beter voorbereid op hun terugkeer naar de maatschappij. Daardoor kan een terugval in de criminaliteit makkelijker voorkomen worden. POP streeft naar het vergroten van zelfredzaamheid, zelfrespect en zelfvertrouwen van gevangenen.


Door de verkoop van producten en diensten van (ex-) gevangenen probeert POP te verzekeren dat gevangenen niet afhankelijk worden van giften van NGOs of hun vaak arme families, maar dat ze de mogelijkheid krijgen om zelf enige inkomsten te verdienen. Daarmee kunnen ze benodigdheden in de gevangenis kopen, zoals gebalanceerd voedsel of een deken. Ook kunnen ze hiermee een bijdrage leveren aan hun families (bijv. voor schoolgeld van hun kinderen) of wat geld op zij leggen voor hun nieuwe start na de gevangenis (bijv. voor accommodatie en het opzetten van inkomens genererende activiteiten).


Uganda Prisons Service

Product of Prison heeft een Memorandum of Understanding met Uganda Prisons Service (UPS) en werkt momenteel in 15 gevangenissen in Oeganda. Alle projecten worden opgezet in samenwerking met UPS, het gevangenispersoneel en de gevangenen. Op dit moment nemen jaarlijks tussen de 400 en 500 gevangenen deel aan onze projecten.


Doelen

De doelstellingen van Product of Prison zijn:

Meer focus op rehabilitatie en re-integratie;
Beroepsvaardigheden, werkvaardigheden en werkervaring voor gevangenen om hen voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij;
 Meer financiële middelen voor(ex-)gevangenen voor betere omstandigheden tijdens detentie, ondersteuning van families en ondersteuning van re-integratie na vrijlating;
Verbeteren van het (psychische) welzijn van gevangenen;
Versterken van de connectie van gevangenen met de samenleving;
Vergroten van kennis over het leven van gevangenen in ontwikkelingslanden en de (h)erkenning van hun mogelijkheden.